Έρευνα

smart-bear-pro-stratologisi
smart-bear-chart_new

#1

ΠΡΟ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ

Διαδικασία συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημογραφικά και ιατρικά προσωπικά δεδομένα, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, για τους σκοπούς της υλοποίησης της φάσης «Προ-Στρατολόγησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTBEAR. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει διαδικτυακά από εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές του δήμου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με την χρήση tablet και βάσει της ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά προς συμμετοχή στην επόμενη φάση του Προγράμματος.

#2

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαδικασία συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημογραφικά και ιατρικά προσωπικά δεδομένα, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, για τους σκοπούς της υλοποίησης της φάσης «Προ-Στρατολόγησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTBEAR. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει διαδικτυακά από εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές του δήμου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με την χρήση tablet και βάσει της ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά προς συμμετοχή στην επόμενη φάση του Προγράμματος.

smart-bear-pro-stratologisi
smart-bear-chart_new
smart-bear-pro-stratologisi
smart-bear-chart_new

#3

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαδικασία συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημογραφικά και ιατρικά προσωπικά δεδομένα, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, για τους σκοπούς της υλοποίησης της φάσης «Προ-Στρατολόγησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTBEAR. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει διαδικτυακά από εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές του δήμου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με την χρήση tablet και βάσει της ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά προς συμμετοχή στην επόμενη φάση του Προγράμματος.

#4

ΕΝΤΑΞΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαδικασία συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημογραφικά και ιατρικά προσωπικά δεδομένα, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, για τους σκοπούς της υλοποίησης της φάσης «Προ-Στρατολόγησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTBEAR. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει διαδικτυακά από εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές του δήμου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με την χρήση tablet και βάσει της ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά προς συμμετοχή στην επόμενη φάση του Προγράμματος.

smart-bear-pro-stratologisi
smart-bear-chart_new
smart-bear-pro-stratologisi
smart-bear-chart_new

#5

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαδικασία συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημογραφικά και ιατρικά προσωπικά δεδομένα, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, για τους σκοπούς της υλοποίησης της φάσης «Προ-Στρατολόγησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTBEAR. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει διαδικτυακά από εξειδικευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές του δήμου μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με την χρήση tablet και βάσει της ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά προς συμμετοχή στην επόμενη φάση του Προγράμματος.

Έξυπνη πλατφόρμα μεγάλων δεδομένων
με εξατομικευμένη υποστήριξη βάση στοιχείων
για υγιή και ανεξάρτητη διαμονή στο σπίτι.

smartbear_logo_retina

Πλατφόρμα ερευνητικών εργαλείων
ελληνικού πιλότου SMARTBEAR

cef_logo_el

Πληροφορίες

dimos-palaiou-falirou_logo

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51, Π.Φάληρο 17562
Τηλέφωνο: (+30) 213 2020 333
Email: europe@palaiofaliro.gr

Scroll to Top