Οι κ.κ. Δημήτρης και Ιωάννης Κοντός της Infoway με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δημήτρη Μπουχάρα και Ιωάννη Παππά.

Εκπαίδευση σε συστήματα Smart Home

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου η INFOWAY η υποστηρίκτρια εταιρία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην υλοποίηση της δράσης της εγκατάστασης των συστημάτων έξυπνου σπιτιού σε ωφελούμενους του Smart Bear και στην εκπαίδευση της χρήσης της σχετικής εφαρμογής, συμμετείχε σε εκπαιδευτική δράση στο Τμήμα Mηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, θα χρησιμοποιηθεί στον πιλότο του Smart Bear στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και οι πρώτες εγκαταστάσεις των set εξοπλισμού έξυπνων σπιτιών σε ασθενείς με γνωσιακή έκπτωση, θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου του 2023.
Οι κ.κ. Δημήτρης και Ιωάννης Κοντός της Infoway με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δημήτρη Μπουχάρα και Ιωάννη Παππά.

Scroll to Top