Πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Smart Bear για το έτος 2023!

Ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη του προγράμματος προ-στρατολόγησης, οργανώνοντας τις νέες δράσεις του έτους.
Αυτή τη φορά με τη συμβολή του Δήμου Αλίμου και την παρουσία της κας Ζαχαροπούλου (προισταμένης των Κοινωνικων Υπηρεσιών)μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξυ των δυο Δήμων.

Scroll to Top