Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος στην Νάπολη της Ιταλίας 

1-2 Σεπτεμβρίου 2020
Αθήνα

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smart Big Data Platform to offer evidence-based personalized support for healthy and independent living at home (Μεγάλη Έξυπνη Πλατφόρμα Πληροφοριών για την παροχή προσωποποιημένης υποστήριξης μιας υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης στο σπίτι) – SMART BEAR.  

Το πρόγραμμα SMART BEAR που ανήκει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ΗΟRΙΖΟΝ 2020 είναι ύψους 437.875 ευρώ , χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση , ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018 και στόχος του είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμή και η αξιολόγηση, μέσω τεσσάρων μεγάλων πιλοτικών κλιμακίων, μιας έξυπνης προσαρμοσμένης λύσης διαβίωσης , προσφέροντας εξατομικευμένο έλεγχο και παρεμβάσεις για την στήριξη υγιών και ανεξάρτητων συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων με προβλήματα ακοής, κινητικά προβλήματα, νοητικές βλάβες και χρόνια νοσήματα (όπως π.χ. τα καρδιαγγειακά), μέσα από έξυπνες χρήσεις αναπτυγμένων ιατρικών και περιβαλλοντικών αισθητήρων , επικουρικές τεχνολογίες και ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών. 

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Νάπολη της Ιταλίας και στα πλαίσια της παρουσίασης του φακέλου του Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμαρχος  Γιάννης Φωστηρόπουλος παρουσίασε τα δεδομένα και την έως τώρα πορεία του έργου. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι σημαντικό ρόλο στην επιλογή του Παλαιού Φαλήρου και ένταξης του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε η εμπειρία και η τεχνογνωσία του από την επιτυχημένη συμμετοχή του σε ανάλογα προγράμματα  ( Πρόγραμμα : Πρόληψη Μεταβολικού Συνδρόμου σε μαθητές των σχολείων Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου & Αγίου Δημητρίου  και Πρόγραμμα : Διαχείριση Ασθενών με Διαβήτη Τύπου 2 –SMART CARE καθώς και η χρηστή διαχείριση των ανάλογων κονδυλίων των συγκεκριμένων δράσεων. 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι ο μοναδικός Δήμος από την Ελλάδα που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος  ¨κατόρθωσε η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει και να συμμετάσχει σε ένα σημαντικό εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την υγιή γήρανση ύψους 438.000 ευρώ  και ταυτόχρονα να συμμετάσχει σε μια δράση που θα ωφελήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία¨.

 

Συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα SMART BEAR

Scroll to Top